2018-08-15
Priser i: 
Sök:
Nyhetsbrev-anmälan
Precis som i de flesta branscher finns produkter i olika kvalité och pris och det kan bli omfattande att gå in i detalj, jfr att förklara skillnaden på en Mercedes och en Dacia – det finns många punkter att gå in på. Som vi ser det finns antenner i 4 olika kvalitets/pris grupper:

1. Mycket billiga, korta antenner för några hundralappar ofta inkl. kabel. Räckvidden blir i bästa fall kort. Använder man förlängningskabel som de säljer till kan även signalen från den bästa VHF-radio blir urdålig, i stort sett obefintlig och man kan äventyra sin VHF.

2. Lite dyrare antenner men ändå har korrekt längd (se nedan). Här kan man bli ordentligt lurad, se nedan.

3. Bra dipolantenner av god kvalité. Typ AC Marin som duger bra för de flesta fritidsbåtar.

4. Antenner av hög klass, som yrkessjöfart och långseglare använder. Håller ofta båtens livslängd och ger bästa möjliga räckvidd. Antennens pris kan dock kännas omotiverad om man köper en VHF för 2500.-

En antenn kan vara en del av en säkerhetsprodukt om det är exempelvis är för VHF. Därför är det viktigt att den är bra. Vad är då en bra antenn? Våglängden på radiovågorna styr hur lång en bra antenn är och för VHF blir en bra antenn 1,2-1,3 meter lång. Gör man den kortare har man fuskat och gjort en spole och räckvidden förändras. Sen är placeringen också viktig, generellt gäller att för varje gång du dubblar antennhöjden ökar räckvidden med 25%. För att ytterligare krångla till det är det viktigt att man använder rätt kabel annars blir det förluster och man får problem att höra/höras. Sedan ska det vara en riktig sk. dipolantenn, dvs ha inbyggt jordplan.

Vi har roat oss med att såga isär några antenner för att se vad som finns inuti röret och det är då det blir intressant. I några fabrikat ligger en RG-58 kabel, dvs en förlängning av antennkabeln och det är alltså egentligen ingen antenn alls. I ett annat fabrikat har man trätt ett plaströr över en stålsprötsantenn för att det se ut som en dipolantenn, men inte är det. Så egentligen är denna kategori värst eftersom man döljer bristerna i ett plaströr som ser lika fina ut som vilken kvalitetsantenn som helst.

AC Marin har bra antenner. Det är dipolantenner och uppfyller villkoren för en bra antenn.

Det är viktigt med val av antenn. Förutom att man har sämre räckvidd och möjlighet till kontakt kan man förstöra sin VHF eftersom uteffekten inte kommer vidare utan går tillbaka i VHFen.