2018-08-18
Priser i: 
Sök:
Nyhetsbrev-anmälan

AIS (Automatic Identification System)

AIS visar omgivande fartygs exakta positioner, fart, kurs, fartygsnamn och annan information. via VHF-frekvenserna. Det finns två typer av AIS enheter, de som enbart mottager information (reciever) och de som mottager och sänder information (transponder)

Idag skall alla fartyg över 300 ton vara utrustade med AIS (transponder).

För mer infomation: Sjöfartverket

Antenn till AIS-mottagaren

AIS mottager data på VHF-frekvenserna. Detta innebär att en VHF-antenn kan mottaga data både till AIS och VHF. För att dela signalen från en antenn används ofta en s.k antenn-splitter som antingen kan vara aktiv eller passiv.

En passiv splitter fördelar signalen mellan två utgångar vilket innebär att signalstyrkan per uttag minskas vilket i sin tur innebär att räckvidden försämras. Detta är ingen optimal lösning.

En aktiv splitter, som behöver strömförsörjning, förstäker signalen till utgångarna vilket innebär att man inte tappar signalstyrka. En aktiv splitter kostar normalt mer än en extra VHF-antenn. En extra antenn ger också fördelen att kunna användas som reservantenn.

AIS Skagen 

AIS Hirtshals hamn